Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu >> Giới thiệu chung
Nói đến GIS ở Huế không thể không nhắc đến dự án GISHue vừa được triển khai năm 2011, mà đơn vị tiếp nhận là Sở Thông tin và Truyền Thông, được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và vận hành chính là Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử.
Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế (Thua Thien Hue Electronic Data and Digital Information Center - EDIC) trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.158.721
Truy cập hiện tại 19