Tìm kiếm tin tức
Đào tạo
Ngày cập nhật 21/04/2011

Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử Thừa Thiên Huế chuyên đàotạo và nghiên cứu chuyển giao công nghệ theo yêu cầu cho các dự án, tổ chức, đơn vị và cá nhân, chương trình sau:

- GIS cơ bản với phần mềm ArcView;
- GIS cơ bản với phần mềm MapInfo;
- ArcGIS Desktop I: Bắt đầu với GIS bằng phần mềm ArcGIS 9.3 hoặc ArcGIS 10;
- ArcGIS Desktop II: Công cụ và chức năng của phần mềm ArcGIS 9.3 hoặc ArcGIS 10;
- ArcGIS Desktop III: Xử lý và phân tích GIS với phần mềm ArcGIS 9.3 hoặc ArcGIS 10;
- Lập trình GIS với ngôn ngữ Avenue (ArcView 3.x);
- Lập trình GIS với ngôn ngữ MapBasic (VBA for MapInfo 9.x);
- Cơ sở dữ liệu địa lý (Geodatabase);
- Sử dụng dữ liệu CAD trong ArcGIS Desktop.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.239.049
Truy cập hiện tại 6