Tìm kiếm tin tức
Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử được cấp chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013 về an toàn bảo mật thông tin
Ngày cập nhật 16/03/2017
Trung tâm TTDLĐT đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 về hệ thống quản lý an ninh thông tin

Ngày 15.8.2016, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử đã chính thức được tổ chức chứng nhận quốc tế DAS hàng đầu của Vương Quốc Anh chứng nhận đạt yêu cầu về an toàn bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 và cấp chứng chỉ số 00072382/16/I về Hệ thống Quản lý an toàn bảo mật thông tin (ISMS).

Ngày 15.8.2016, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử đã chính thức được tổ chức chứng nhận quốc tế DAS hàng đầu của Vương Quốc Anh chứng nhận đạt yêu cầu về an toàn bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 và cấp chứng chỉ số 00072382/16/I về Hệ thống Quản lý an toàn bảo mật thông tin (ISMS).

Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tập trung của Tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống website - ứng dụng, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống GIS Huế, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung,…). Việc ứng dụng các quy trình, chính sách quản lý an toàn thông tin cho hệ thống tại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử là hết sức quan trọng và cấp thiết.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử đã tiến hành áp dụng các Quy trình đảm bảo an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013. Sau quá trình triển khai nghiêm ngạt, ngày 15.8.2016, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử đã chính thức được tổ chức chứng nhận quốc tế DAS hàng đầu của Vương Quốc Anh chứng nhận đạt yêu cầu về an toàn bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 và cấp chứng chỉ số 00072382/16/I về Hệ thống Quản lý an toàn bảo mật thông tin (ISMS).

Chứng chỉ này ghi nhận mức độ thành công với hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) theo yêu cầu của ISO/IEC 27001:2013. Việc áp dụng tiêu chuẩn này cho phép Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử bảo vệ các tài sản thông tin, ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro, nguy cơ có thể xảy đến đối với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh nhà.

Giới thiệu qua và ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra những yêu cầu liên quan đến Hệ thống quản lý an ninh thông tin (Information Security Management System), cho phép tổ chức doanh nghiệp đánh giá được những rủi ro và thực hiện kiểm soát thích hợp để bảo toàn tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của tài sản, hệ thống thông tin. Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 được phát triển trên cơ sở tiêu chuẩn BS 7799 của Viện các chuẩn Anh Quốc (British Standards Institution - BSI) sử dụng từ năm 1995 cho việc quản lý an toàn bảo mật thông tin.

 

HDKy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.158.711
Truy cập hiện tại 14