TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử đã hợp nhất với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, do đó website chuyển sang tên miền mới:

http://huecity.vn